مرسدس بنز جذاب.

مرسدس بنز را تجربه کنید: وسایل نقلیه تاریخی، بازدید از کارخانه و تست درایو با استفاده از مدل‌های فعلی دارای ستاره سه‌پر.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/driving-events/fascination-mercedes-benz/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.