مرسدس بنز: جوایز جهانی ورزش Laureus.

ورزش قدرت تغییر جهان را دارد! این چشم انداز Laureus Sport for Good Foundation به مدت 17 سال بوده است. با حمایت مرسدس بنز، Laureus Sport for Good هر روز این کلمات را زنده می کند. Laureus مهمترین ابتکار اجتماعی مرسدس بنز است. ما با هم کار می کنیم تا به جوانان محروم فرصت هایی برای آینده ای بهتر بدهیم. از طریق ورزش، این جوانان نقاط قوت خود را کشف می‌کنند و یاد می‌گیرند که چگونه بهترین‌ها را در خود به ارمغان بیاورند – تجربیات مهمی که برای بقیه عمرشان مفید خواهد بود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sports/laureus-2/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.