مرسدس بنز حامی رسمی 149 اپن است.

هفته مسابقات با بازگشت کوزه کلارت در روز دوشنبه آغاز می شود. در طی این مراسم، برنده دوره قبلی The Open با یک مرسدس بنز به محل فعلی می‌آید تا جام نمادین را به رویداد بازگرداند.

امسال، م،ع ،وان قهرم، گلف‌باز سال، شین لوری از ایرلند است که در سال 2019 در رویال پورتروش، ایرلند شمالی، قهرمان صد و چهل و هشتمین اوپن شد. مسابقات. با بازگشت کوزه Claret به خوبی در جای خود، رقابت برای شروع خوب است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/golf/perfect-drive-for-the-149th-open/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.