مرسدس بنز مفهومی سدان: خودروی مفهومی.

سدان مفهومی A با نسبت های یک سدان پریمیوم پویا، کوپه مانند و به طور همزمان جمع و جور طراحی شده است. این هدف با طراحی سنتی سه جعبه‌ای که دارای برآمدگی‌های کوتاه، به‌ویژه در عقب، و همچنین گلخانه باریکی است که به سمت عقب منحرف شده است، تأکید می‌کند. ویژگی های اضافی سدان ستون C نسبتاً عمودی، شیشه های جانبی بزرگتر و خط کمربند بالاتر است. طراحی قوس چرخ عضل، با ابعاد قوس کاهش یافته بر چرخ های 20 اینچی منحصر به فرد تأکید دارد. دستگیره‌های درهای خودروی نمایشی همسطح با بدنه هستند، در حالی که آینه‌های بیرونی، در تفسیری جدید معاصر، به خطوط کمربند افتخار می‌کنند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/mercedes-benz-concept-cars/concept-a-sedan-herald-of-a-new-generation/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.