مرسدس بنز میزبان رویدادها – سالن.

تمیز و کوچک: سالن مکمل کازینو است و با بار یکپارچه خود، مکان من،ی برای گفت،ای شومینه یا پذیرایی در مقیاس کوچک است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/،st-events-lounge/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.