مرسدس بنز کلاسیک از پل براک بازدید کرد.

Bracqs در یک منطقه آرام و سرسبز، در یک بلوک آپارتم، که توسط درختان بزرگ قاب شده و یک باغ به خوبی نگهداری می شود، زندگی می کنند. وقتی من می رسم، Sigrun Alice Bracq از بالکن که تقریباً به طور کامل در اطراف ساختمان قرار دارد استقبال می کند. پل براک یک پیراهن سفید زیر یک جلیقه آبی تیره و ژاکتی به همین رنگ و یک روسری ابریشمی پوشیده است. روسری – او صاحب چندین ده از آنها است – علامت تجاری او است. من دوست دارم شیک لباس بپوشم. ک،یک و شیک،” او می گوید. او در خلق و خوی عالی، دوستانه، باز و توجه است. مانند همسرش، سیگرون آلیس: «چای یا قهوه، بیسکویت یا میوه؟»


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/grand-masters-paul-،cq/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.