مرسدس بنز کلاسیک با مد سبک یکپارچهسازی با سیستمعامل روبرو می شود.

البته با نگاهی به این دهه همه چیز طلایی نبود. با این حال این دوران به ،وان دوران امنیت اقتصادی، مد هیپی و موسیقی آسان، بازی های المپیک تابست، 1972 در مونیخ و جام جه، 1974 در آلمان در خاطرات ما باقی مانده است. مدل Alea Kay Wiles که توسط طراحان س، ال،اندر هافمن و جینا پیپر و همچنین مرسدس بنز 280 CE طلایی بیزانسی از سال 1972 پشتیب، می شود، حال و هوای آن زمان را به ارمغان می آورد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/mercedes-benz-cl،ic-meets-retro-style-fa،on/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.