مرسدس بنز کلاسیک مرکز ایروین.

مرسدس بنز 300 خا،تری، یکی از کمیاب “کابریولت های آدناور”، دیدنی ترین مدلی است که در ماه های اخیر از مرکز ک،یک بازدید کرده است. نمونه خا،تری احتمالاً بهترین نمونه از نوع خود است که در هر نقطه از جهان یافت می شود. مایکل ،ز، مدیر کل مرکز ک،یک مرسدس بنز در ایروین می‌گوید: «در چهار سال گذشته، ما با زحمت خودرو را بازسازی کرده‌ایم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/mercedes-benz-cl،ic-center-irvine/

یافتن گنجینه پر ستاره کالیفرنیا سخت است. برای منحصر به فرد ترین خودروهای ک،یک مرسدس بنز در ایالات متحده، به خوبی در یک پارک صنعتی در 45 دقیقه ج، لس آنجلس پنهان شده اند. در پشت دروازه‌های بی‌نظیر، سنگ‌های قیمتی خودرو قرار دارند که چشم هر بازدیدکننده‌ای را به خود خیره می‌کنند.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.