مرسدس بنز کلاس C: آموزش رها کردن

ساندرا گال داستان خود را در یک تور در اطراف خانه خود در فلوریدا با مرسدس بنز C ک، خود برای ما تعریف می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/c-cl،-learning-to-let-go/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.