مرسدس بنز کلاس C: آموزش رها کردن.

ساندرا گال داستان خود را در یک تور در اطراف خانه اش در فلوریدا با مرسدس بنز ک، C خود برای ما تعریف می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/c-cl،-learning-to-let-go/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.