مرسدس بنز کلاس G (2019) | قوی تر از جاذبه

G 350 d:
مصرف سوخت ،یبی: 9.8-9.6 لیتر در 100 کیلومتر؛
انتشار ،یبی CO2: 269-252 گرم در کیلومتر.¹


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/g-cl،-2019-conquering-،-negra-dam/

ک، G جدید و سدی در انتهای جهان – اینها مواد لازم برای شیرین کاری هستند که قبلاً هرگز سابقه نداشته است. G 350 d می تواند به جاهایی برسد که دیگران حتی در وحشیانه ترین رویاهایشان به آن دسترسی ندارند. و بنابراین، ما آن را به سد پونتا نگرا در آند آرژانتین آوردیم و اجازه دادیم در امتداد دیواره سد حرکت کند. چرا؟ زیرا می تواند این کار را انجام دهد.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.