مرسدس بنز کلاس G: 40 سال کلاس G.

ک، G 40. 40 سال عملکرد را جشن می گیرد. 40 سال اشتیاق. 40 سال قوی تر از زمان در یک فیلم فشرده شده است. تولد مرسدس بنز بی سن و سال مبارک.

از سال 1979، ک، G با ویژگی های رانندگی برجسته و قابلیت های آفرود چشمگیر، طرفداران خود را به وجد آورده است. حتی 40 سال بعد، این آفرود نمادین مرسدس بنز می تواند بیشتر از سایر وسایل نقلیه انجام دهد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-g-cl،-40-years-g-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.