مرسدس بنز 230 S ماشین اسپرت آفرود.

در دهه 1930 مرسدس بنز خودروهای دو نفره ویژه ای مانند 230 S را برای مسابقات آفرود توسعه داد. ماشین نمایش داده شده توسط تیمی از خدمات پستی آلمان در رالی آفرود براندنبورگ در سال 1939 رانده شد. سرویس پست که در مسابقات آفرود محبوب در دهه 1930 از موفقیت برخوردار بود، از این رویدادها برای تبلیغ خدمات پست اتوبوس خود برای هر دو استفاده کرد. مردم و پست

  • سیلندر 6
  • جابجایی 140 مس اینچ
  • ،وجی 55 ، بخار (40 کیلو وات)
  • در دور موتور 3500 در دقیقه
  • حدا،ر سرعت 80 مایل در ساعت


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/mercedes-benz-230-s/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.