مرسدس بنز: CES 2020.

غرفه مرسدس بنز در نمایشگاه CES 2020 (7 تا 10 ژانویه) بازدیدکنندگان را به دنیای تحرک آینده‌نگر دعوت می‌کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exhibitions/ces/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.