مرسدس بنز CLS 350: مدلی برای موفقیت.زندگی آرام: شین دلیا منظره شهر را می گیرد.شین دلیا، سرآشپز و مجری برتر تلویزیون، با مرسدس بنز CLS 350 جدید در ملبورن رانندگی می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/mercedes-benz-cls-350-model-for-success/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.