مرسدس بنز EQC جدید: رویای شب نیمه تابستان.

با مرسدس بنز EQC به روشی سازگار با محیط زیست از طریق خیره کننده ترین مناظر طبیعی در ایسلند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/midsummer-nights-dream-eqc/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.