مرسدس بنز G 500 4×4² عملکرد خارج از جاده با JP Kraemer.

JP Kraemer عملکرد آفرود G 500 4×4² را آزمایش می کند و از تپه ها در سطح بالایی بالا می رود. علاوه بر خانواده مدل G ک،: G 500 4×4². مدل‌های تولید سری G ک، پایه‌ای را در قالب بدنه و قاب نردب، ارائه می‌کنند که عملکرد قابل‌توجهی افزایش یافته G 500 4×4² را بدون مشکل و بدون هیچ نوع تقویت‌کننده‌ای جبران می‌کند. در تاریخچه عالی ک، G، G 500 4×4² برجسته ترین در محدوده مدل است. بسته فنی شامل پیشرانه تمام چرخ متحرک شامل محورهای پورتال و موتور V8 است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/jp-kraemer-g-500-4×4-off-road-performance/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.