مرسدس بنز GLA: کاراکتر اضافه شده، فضای اضافه، ایمنی بیشتر.مرسدس بنز GLA جدید 2020 (H 247) در مقابل یک گاراژGLA جدید، هشتمین مدلی که به خط تولید می‌پیوندد، نسل فعلی خودروهای کامپکت مرسدس بنز را تکمیل می‌کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/gla/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.