مرسدس بنز GLA: کاراکتر اضافه شده، فضای اضافه، ایمنی بیشتر.

GLA جدید، هشتمین مدلی که به خط تولید می‌پیوندد، نسل فعلی خودروهای کامپکت مرسدس بنز را تکمیل می‌کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/gla/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.