مرسدس بنز T کلاس کاملا جدید.

ون کوچک ممتاز جدید، فضا، امکانات رفاهی و ایمنی را برای خانواده ها و علاقه مندان به اوقات فراغت ،یب می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/t-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.