مرسدس بنز T 80 رکورد جهانی ماشین.

طراحی شده توسط فردیناند پورشه، با موتور DB 603 و توان تولید 3000 ، بخار: T 80 قرار بود سریع‌ترین خودروی چهار چرخ جهان شود و در اوایل سال 1940 در بزرگراه نزدیک دسائو به سرعت 373 مایل در ساعت برسد. با این حال، شیوع بیماری جنگ جه، دوم مانع از تکمیل ماشین شد و T 80 هرگز به جاده نرسید.

  • سیلندر V12
  • جابجایی 2717 با اینچ
  • ،وجی 3000 ، بخار (2206 کیلووات) (طراحی شده)
  • در دور موتور 3200 در دقیقه
  • حدا،ر سرعت 373 مایل در ساعت (طراحی شده)


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/mercedes-benz-t-80/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.