مرسدس بنز VISION EQXX: معیار جدید کارایی.

VISION EQXX مرسدس بنز استانداردهای جدیدی را برای آیرودینامیک تعیین می کند و برد الکتریکی بیش از 1000 کیلومتر را امکان پذیر می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/concept-cars/vision-eq،-the-new-benchmark-of-effiency/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.