مرسدس-مایباخ G 650 Landaulet جدید.Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (W 463): تجملات در فضای باز در داخل و خارج از جاده به شدت محدود شده است.مرسدس مایباخ G 650 Landaulet یک شاهکار و مطمئناً منحصر به فردترین شکل شیک اتومبی،، روباز است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/g-cl،/the-new-mercedes-maybach-g-650-landaulet/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.