مروری بر رویداد مرسدس بنز

پیشنهادات بزرگ و رویدادهای متعدد ما را در زمینه رویدادهای رانندگی، سفر، ورزش، فرهنگ، ک،یک و س، زندگی و همچنین نمایشگاه ها و نمایشگاه ها مرور کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/events/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.