مسابقه‌ای افسانه‌ای با غرشی مانند رعد: “Blitzen Benz”.

نام آلم، “Blitzen-Benz” که در گوش آمریکایی ها حتی جنگنده تر به نظر می رسید، تا کمی بعد مورد استفاده قرار نگرفت. یک عقاب امپراتوری نیز بر روی کاپوت نقاشی شده بود. اما هنوز بدون این تزیینات بود که بنز برای رکوردشکنی خود در تاریخ 16/17 مارس در ساحل دیتونا ظاهر شد. راننده این بار جسور بارنی اولدفیلد بود که رکورد جدیدی با سرعت 211.4 کیلومتر در ساعت به ثبت رساند. با این حال، رکورد به رسمیت شناخته نشد، زیرا تلاش با مقررات معتبر در آن زمان مطابقت نداشت.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/roar-like-t،der-the-blitzen-benz/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.