مشتاقان مرسدس EQ

در ،مت چهارم از مشتاقان مرسدس-ای کیو، دمای هوا زیر صفر است و دنیس مجری برنامه نمی‌داند چه چیزی در انتظارش است! ابتدا دنیس با مار، آشنا می شود که به او نکات و ترفندهای مفیدی برای شارژ یک وسیله نقلیه الکتریکی می دهد. زمان زیادی نمی گذرد که دنیس این فرصت را پیدا می کند که اینها را آزمایش کند، زیرا پس از یک جلسه توجیهی کوتاه، او و EQA به حال خودشان هستند. آیا او چالش خود را با کمک MBUX پشت سر خواهد گذاشت؟


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-eq/eqa/mercedes-eq-enthusiasts/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.