معجزه تکامل: 30 سال مرسدس بنز ?EVO II?.

مرسدس بنز ?EVO II? در مارس 1990 شروع به کار کرد. اکنون، این سالن ورزشی با عملکرد بالا 30 سالگی خود را جشن می گیرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/30-years-of-evo-ii/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.