من دنیای مینیاتوری خود را از مرسدس بنز خلق می کنم.

در طول سال‌ها، استفان گارسون حدود 50 فیگور و 50 مدل خودرو جمع‌آوری کرده است. بسیاری از آنها نسخه های مینیاتوری خودروهای مرسدس بنز هستند. در زندگی واقعی نیز او یک مرسدس بنز، در حال حاضر یک ک، R مشکی، ساخته شده در سال 2009 رانندگی می کند. او با اتومبیل بزرگ شد: پدرش سال ها در یک نمایندگی کار کرد و پس از اتمام تحصیلاتش در اقتصاد، گارسون برای خود یک W ،ید. 124، در نسخه واگن. همانطور که می بینید، علاقه او به خودروهای ک،یک مرسدس بنز مطمئناً به نسخه های مینیاتوری محدود نمی شود.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/my-own-miniature-world-of-mercedes-benz/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.