موتور مرسدس بنز M 25 E Grand Prix.

موتور هشت سیلندر خطی سوپرشارژ M 25 در ماشین مسابقه ای مرسدس بنز W 25، اولین پیکان نقره ای، نصب شد. M 25 E آ،ین نوع نیروگاه بود و در فصل 1936 شاهد مسابقات مسابقه ای بود. حجم آن به 289 اینچ مکعب افزایش یافت و ،وجی آن بسته به سوپرشارژر، سوخت مصرفی و نقطه تنظیم می توانست به 473 ، بخار (348 کیلووات) برسد.

  • سیلندر 8
  • جابجایی 289 مکعب اینچ
  • ،وجی 433 ، بخار (318 کیلووات)
  • در دور موتور 5800 در دقیقه


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/m-25-e-grand-prix-engine/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.