موزه مرسدس بنز: معماری.

تقریباً هیچ زوایای درستی در موزه مرسدس بنز وجود ندارد زیرا تقریباً هر دیوار، سقف، سطح شیب دار و تکیه گاه قوسی یا چرخیده است و به صورت نرم و روان به ،صر بعدی منتقل می شود. این امر با اصطلاحاً پیچش یا اجزای سازنده که دو پیچ را در خود جای داده اند و دیدنی ترین نوآوری ساختمان هستند امکان پذیر می شود.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

نرم و روان.

پیچ‌ها از شفت‌های بالابر به‌،وان یک دیوار عمودی بیرون می‌آیند، و سپس، با تکیه بر شفت آسانسور بعدی، با حرکتی ملایم به سمت بیرون می‌چرخند. به این ترتیب، معماری موزه خطوط دقیقی را بین سطوح افقی و عمودی ترسیم نمی کند و در نتیجه حس پویایی را القا می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/architecture/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.