نسخه حفاظتی ویژه مرسدس بنز کلاس S جدید.

بالاترین سطح حفاظت همراه با بهترین راحتی ممکن برای مسافران و کارکنان، فلسفه GUARD است. این را می توان با دو مثال نشان داد. برای مثال S 680 GUARD 4MATIC دارای محرک های درب جدید است. اگرچه درها به دلیل زره پوش بودن بسیار سنگین هستند، اما این سیستم الکترومک،کی به این م،ی است که هنگام باز و بسته شدن تنها به نیروهای عملیاتی کم نیاز است. این نه تنها در زمین هموار، بلکه زم، که وسیله نقلیه در شیب قرار دارد نیز صدق می کند. دستگیری بدون پله درب نیز در این شرایط ارزش خود را ثابت می کند. فناوری حسگر درب تشخیص می دهد که چه زم، و چگونه باید حرکت یا متوقف شود. الگوریتم های رباتیک حامی انسان (cobots) استفاده می شود. این سیستم به ویژه کار محافظان را تسهیل می کند و در عین حال می توانند یک دست خود را آزاد نگه دارند.

همچنین در بالابرهای شیشه ای که به صورت هیدرولیکی (به جای برقی) کار می کنند، هوشمندی زیادی وجود دارد. حتی اگر منبع تغذیه پردازنده از کار بیفتد، عملیات اضطراری امکان پذیر است، ی،ی در صورت تلاش برای حمله بسته می شود. در هر درب یک واحد مربوطه متشکل از یک کمپرسور و بلوک شیر به همراه یک آکومولاتور فشار وجود دارد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/p،enger-cars/s-cl،/guard-special-protection-version-of-the-new-s-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.