نوآوری مرسدس بنز: خودمختار.

رانندگی خودکار اساساً خودرو را متحول خواهد کرد. هوش مصنوعی نقش کلیدی در این امر ایفا خواهد کرد: یادگیری عمیق به ،وان یک روند بزرگ. مرسدس بنز در زمینه رانندگی خودران پیشگام است. نمونه های اولیه مانند مرسدس بنز S-Cl، S 500 INTELLIGENT DRIVE، F 015 Luxury in Motion یا Future Truck 2025 نشان می دهد که شرایط فنی برای رانندگی خودران به خوبی تثبیت شده است. سنسورها و دوربین‌های مورد نیاز مدت‌هاست که در خودروهای تولید سری مورد استفاده قرار می‌گیرند و تعداد زیادی کار را از جانب راننده انجام می‌دهند. بحث امروز دیگر حول این نیست که آیا فناوری به وعده خود عمل خواهد کرد یا خیر، بلکه این است که آیا مردم آنچه را که فناوری می تواند ارائه دهد می خواهند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/autonomous/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.