هود کوتاه، عمر طولانی.

برای تقریباً 40 سال، آنها یک منظره رایج در جاده ها، نه تنها در آلمان بلکه در سراسر جهان بودند. تولید سری مدل‌های به اصطلاح کامیون‌های کاپوت کوتاه از مرسدس بنز، که فوراً با کاپوت موتور گرد و فشرده‌شان قابل تشخیص بودند، در سال 1959 آغاز شد. و کامیون های کنترل جلو مدرن تر، جایی که موتور در زیر کابین قرار دارد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/s،rt-،od-long-service-life/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.