وقتی یک EQS هنر می شود – کریستا کیم.


دنیای هنر در آستانه دگرگونی است: هنرمندان رمزارز مانند کریستا کیم، سرواه عطافوا و یوهانا جاسکووسکا دائماً در حال بازنگری در تعامل فناوری و خلاقیت از طریق کار خود هستند – هنر را از گا،ی بیرون می‌آورند و آن را کاملاً در دستان یک هنرمند قرار می‌دهند. مخاطبان دیجیتالی تازه ظهور برای آ،ین شماره مجله She’s Mercedes، از آنها دعوت کردیم تا EQS را در دنیای هنری دیجیتال خود به صحنه ببرند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/zeitgeist/when-an-eqs-becomes-art-krista-kim/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.