ویرایش طراحی در استودیو Odeonsplatz توسط مرسدس بنز.

طراحی جولانگاه نوآوری است. این کمپین فضایی را ایجاد کرد که حول بینش و الهام بی پای، که در دنیای طراحی یافت می‌شود ایجاد کرد – برجسته‌سازی و تجلیل از نقش آن در هر جنبه‌ای از زندگی، از تحرک، مد و فضای داخلی گرفته تا پایداری و خلق مش،.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/studio-odeonsplatz/campaigns/the-design-edit/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.