پروونس؟ فرانسه؟ جنوب درخشان

جواهرات کروم درخشان، اسطوخودوس شکوفا، جاده های پرپیچ و خم، لذت رانندگی بی حد و حصر؟ پروونس را در جذاب ترین حالت خود تجربه کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/cl،ic-car-travel/provence/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.