پیکان های نقره ای یکی پس از دیگری پیروز شدند.

برای تیم مسابقه دایم،-بنز، فصل 1934 چیزی شبیه به یک منحنی یادگیری بود. در گرندپری فرانسه در Monthléry، که پس از مسابقه ایفل انجام شد، رانندگان تیرهای نقره ای نتوانستند روی سکو بروند. اما در گرندپری بعدی، دور آلمان در نوربرگ رینگ، مرسدس بنز مقام های دوم و پنجم را به خود اختصاص داد. در گرندپری در پسکارا، ایتالیا، معروف به کوپا آسربو، قهرمان محلی ایتالیا، لوئیجی فاگیولی از یک برد خانگی لذت برد، در حالی که W 25 دیگر در جایگاه ششم قرار گرفت.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/grand-prix-races-of-the-1930s/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.