کنوانسیون گروه بال مرغ 2015.

حدود 60 سال پس از ارائه در سال 1954، 300 SL Gullwing برای مدت طول، به ،وان یک افسانه خودرو در نظر گرفته شده است. جانشین آن، 300 SL رودستر، نیز در میان پرطرفدارترین خودروهای ک،یک در سراسر جهان است. در گروه گول وینگ، مالکان و علاقه مندان از میراث این مدل های نفیس از سال 1961 محافظت می کنند. این باشگاه دارای 625 عضو در ایالات متحده آمریکا، کانادا و سایر کشورهای جهان است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/gull-wing-group-convention-2015/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.