کوپن هدیه مسافرتی خودرو کلاسیک مرسدس بنت.

این کوپن با طراحی فوق العاده یک هدیه عالی است. لذت محض پشت فرمان را هدیه دهید! چه سفر به پروونس یا توسک، باشد، هدیه شما یک تجربه فراموش نشدنی خواهد بود و مطمئناً درخششی را در چشمان افراد خاص به ارمغان می آورد.

شما می تو،د یک سفر کامل را با مرسدس بنز SL یا یک کوپن به مبلغ دلخواه بدهید. شما می تو،د انتخاب کنید که آیا می خواهید کوپن را از طریق پست دریافت کنید یا به ،وان یک کوپن دیجیتال از طریق ایمیل.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/events-and-exhibitions/cl،ic-car-travel/gift-voucher/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.