گروه مرسدس بنز AG و گروه BMW همکاری خود را برای رانندگی خودکار آغاز کردند.

هدف اصلی این همکاری، راه اندازی سریع این فناوری در بازار است که انتظار می رود از سال 2024 در سیستم های خودروهای سواری برای مشتریان خصوصی قابل استفاده باشد. در این همکاری بیش از 1200 متخصص، اغلب در تیم های مختلط، با هم کار خواهند کرد. آنها در مکان هایی از جمله مرکز فناوری مرسدس بنز (MTC) در سیندلفینگن، مرکز تست و فناوری مرسدس بنز گروه AG در ایمندینگن و پردیس رانندگی خودکار گروه BMW در Unterschleissheim، نزدیک مونیخ مستقر خواهند شد. تلاش‌ها بر روی توسعه یک معماری مقیاس‌پذیر برای سیستم‌های کمک راننده، از جمله حسگرها، و همچنین مرکز داده مش، برای ذخیره‌سازی، مدیریت و پردازش داده‌ها و توسعه عملکردها و نرم‌افزار متمرکز خواهد شد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/mercedes-benz-group-ag-and-bmw-group-launch-cooperation-for-automated-driving/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.