یک بعد جدید: Mercedes-AMG SL.معماری خودرو کاملاً جدید توسعه یافته: دینامیک رانندگی دقیق و چهره ای اسپرت از پیشرفته ترین قاب فضایی آلومینیومی ناشی می شود.مرسدس AMG SL: داستان تولد دوباره یک ماشین اسپورت قرن؟ به صورت آینده نگر توسط طراح Kasia Bodziak-Schwarzburg به صحنه رفته است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/a-new-dimension/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.