یک مرسدس بنز 540 K با سوپرشارژر در سفر.

کابریولت B سفید در آ،ین سال ساخت W 29 ساخته شد و بخشی از سهام موزه خودرو و تکنیک Sinsheim است. این توسط سونیا شافر، نماینده موزه هدایت می شود. او یکی از معدود زن، است که در سرتاسر جهان می‌تواند مدل‌های افسانه‌ای مرسدس بنز سوپرشارژر را به راحتی اداره کند، همانطور که دیگران با یک SUV که به خوبی توسط سیستم‌های کمکی پشتیب، می‌شود، کار می‌کنند. گیر،س پنج دنده هماهنگ، که تنها در سال 1939 عرضه شد، استفاده از تعویض دنده را آسان می کند، اما فرمان عاری از هر گونه تکیه گاه و چرخ های بزرگ نشان می دهد که چرا، به خصوص در سرعت های پایین، رانندگان در ابتدا باید از تمام قدرت خود استفاده کنند. داشته است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/one-mercedes-benz-540k-with-supercharger-on-a-trip-along-the-neckar/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.