10 خودروی استثنایی مرسدس بنز.

مرسدس بنز مدل «Stroke 8» سری W 114/W 115، سلف ک، E امروزی، با بیش از 1.9 میلیون سالن، شاسی بلند، کوپه و شاسی بلند بین سال‌های 1968 و 1976 بسیار موفق بود. تعداد بسیار کمی از آنها به ،وان پیکاپ ساخته شدند. یکی از آنها در آرشیو و مجموعه وسایل نقلیه ک،یک مرسدس بنز است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/ten-exceptional-vehicles/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.