100 سال موتور خودروهای میباخ.

قبل از ویلهلم مایباخ، پسرش کارل و مخترع پرانرژی کنت فردیناند فون زپلین شروع به ساخت وسایل نقلیه شخصی خود با نام تجاری مایباخ کنند، اما ویلهلم مایباخ به همراه گوتلیب دایم، موتور احتراقی س، وزن و سریع را توسعه دادند. اولین خودروی مدرن به درخواست مشتری در سال های 1900 و 1901 ساخته شد.

اصول ساخت و ساز پایبند آن شامل شاسی بلند، موتور نصب شده در جلو و مش، رادیاتور “لانه زنبوری” است که عملکرد موتور اسپرت را ارائه می دهد و مشخصه ساخت واحدهای خنک کننده برای خودروها تا به امروز است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/100-years-of-maybach-motorcars/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.