100 سال موتور خودروهای میباخ.

اصول ساخت و ساز پایبند آن شامل شاسی بلند، موتور نصب شده در جلو و مش، رادیاتور “لانه زنبوری” است که عملکرد موتور اسپرت را ارائه می دهد و مشخصه ساخت واحدهای خنک کننده برای خودروها تا به امروز است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/100-years-of-maybach-motorcars/

قبل از ویلهلم مایباخ، پسرش کارل و مخترع پرانرژی کنت فردیناند فون زپلین شروع به ساخت وسایل نقلیه شخصی خود با نام تجاری مایباخ کنند، با این حال، ویلهلم مایباخ به همراه گوتلیب دایم، موتور احتراقی س، وزن و سریع را توسعه دادند. اولین خودروی مدرن به درخواست مشتری در سال های 1900 و 1901 ساخته شد.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.