Dodge Charger Super Bee 2023 “آخرین تماس” را با تایرهای درگ استاندارد انجام می دهد

دوج چارجر سوپر بی 2023 دومین مدل از هفت مدل نسخه ویژه دوج به افتخار پایان تولید نسل فعلی چلنجر و چارجر در اینجا است. Dodge Charger Super Bee به ،وان بخشی از این خودروساز برای یک جلسه پرده بازگشته است تماس ا، برای ماشین های عضل، مدرن بادوامش.

4 ع، ها

آ،ین باری که برند Super Bee را در Dodge Charger دیدیم به سال 2014 بازمی‌گردد. برای سال 2023، Dodge می‌گوید چارجر جدید با وزوز بالاترین سطح عملکردی را ارائه می‌دهد که تا به حال در یک Super Bee دیده شده است، و پانچ V8 از Charger Scat Pack را در خود جای داده است. با ،تیک‌های درگ استاندارد برای تفریح ​​در استریپ.

این یک داستان ش،ته است. با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر اضافه خواهد شد.


منبع: https://www.motor1.com/news/607605/2023-dodge-charger-super-bee-last-call/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.