موزه مرسدس بنز

موزه مرسدس بنز در اشتوتگارت اتومبیلی را که در سال 1886 توسط کارل بنز اختراع شد جشن می‌گیرد: تاریخچه آن را بازگو می‌کند و داستان‌هایش را بازگو می‌کند و هر دو را با قرار دادن آنها در زمینه فناوری، زندگی روزمره، تاریخ اجتماعی و فرهنگ عامه زنده می‌کند. . بیش از 160 وسیله نقلیه از… ادامه خواندن موزه مرسدس بنز