از آرشیو – اسکار شلمر.

اسکار شلمر (1888-1943) با استعداد چندگانه، اکنون به ،وان یکی از تجربی ترین هنرمندان اوایل قرن بیستم شناخته می شود. او که در اشتوتگارت به ،وان نقاش و رقصنده آموزش دید، همچنین به مدت سه دهه به ،وان مجسمه‌ساز، تصویرگر، طراح گرافیک و طراح صحنه تئاتر حرفه‌ای کرد. او به‌،وان یکی از معلمان مؤسسه باهاوس که در سال 1919 در وایمار افتتاح شد، نسل کاملی از ذهن‌های خلاق جوان را شکل داد که روح او را با خود به جهان منتقل ،د.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/from-the-arc،e-oskar-schlemmer/برای موفقیت آن، کیفیت و تنوع آثار آن تعیین کننده است که با تاکید بر موضوعات معاصر انتخاب شده است. مجموعه های شرکتی همه در مورد ساختن پل هایی برای افرادی هستند که در زندگی روزمره خود هیچ ارتباطی با هنر و فرهنگ ندارند و دنیایی را می گشایند که ممکن است در ابتدا برای بسیاری غیرقابل دسترس به نظر برسد، اما همچنین می تواند چشم اندازها و درک جدیدی را به وجود آورد. در یک نگاه دوم به همین دلیل، من می‌خواهم نکات برجسته‌ای از حدود 3700 اثر هنری مجموعه هنری مرسدس بنز را ارائه کنم و در هر شماره داست، کوتاه در مورد انگیزه ابدی برای تازگی در هنر ارائه کنم. به ،وان اولین نمایه، من یک رویاپرداز واقعی از اشتوتگارت را انتخاب کرده ام.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.