بهترین دقت ابعادی قطعات فلزی بدنه.

داده‌های دقیق ابزار سه‌بعدی همچنین مبنایی برای بازرسی کیفیت با استفاده از مقایسه پر زحمت رنگ‌های کاذب فراهم می‌کند. ابزار اندازه گیری داده ها را به ،وان مرجع دریافت می کند و از رنگ های کاذب برای تجسم انحرافات اندازه گیری شده بین حالت مورد نظر و حالت واقعی استفاده می کند، بنابراین امکان تفسیر بدون ابهام و سریع نتایج اندازه گیری را فراهم می کند.

قطعات ف،ی برای مرسدس بنز ک،یک توسط یک تامین کننده معتبر تولید می شوند که تخصص او شامل ساخت بسیار پیچیده ابزارها از داده های سه بعدی بهینه شده از بدنه های اصلی است. سپس قطعات ف،ی تولید شده بر روی این ابزارها با استفاده از پتک های چوبی – یک فرآیند خاص دیگر – به شکل نهایی خود در می آیند. نتیجه این همزیستی بین فناوری پیشرفته تولید و صنایع دستی سنتی، دقت بالایی در تن، است که نیاز به کارهای بعدی روی خودرو را به حداقل می رساند.

جستجوی قطعات


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz-cl،ic/cl،iccenter/cl،ic-spare-parts/best-dimensional-accu،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.