خودروهای تویوتا و لکسوس دستیار صوتی آفلاین و مجهز به هوش مصنوعی خواهند داشت

به طور سنتی، تعامل گفتار و دستیار صوتی به شدت به قدرت اتصال به اینترنت وابسته است، زیرا پردازش زبان طبیعی بسیار پیچیده است و می‌تواند به رایانه‌های تخصصی نیاز داشته باشد.

سرویس گفتار تویوتا، ل،وس AI-Drive

با جدیدترین ویژگی Google Cloud S،ch On-Device، دستگاه‌های تعبیه‌شده بدون در نظر گرفتن اتصال به اینترنت، همان تشخیص و ،یب گفتار مبتنی بر هوش مصنوعی را در فضای ابری دریافت خواهند کرد. مهمتر از آن، به زودی در دسترس خودروهای تویوتا و ل،وس قرار خواهد گرفت بدون اینکه منتظر بروزرس، بعدی سرگرمی اطلاعات تویوتا در سال 2025 باشیم.

جدیدترین سیستم‌های سرگرمی تویوتا و ل،وس مبتنی بر لینو، هستند و در حال حاضر از فناوری Google Cloud استفاده می‌کنند. ویژگی دستیار صوتی آن از سرویس گفتار به متن Google Cloud برای انجام دقیق تشخیص گفتار خودکار برای درخواست‌های داخل خودرو استفاده می‌کند. این از سال 2018 بین Toyota Motor North America Connected Technologies و Toyota Connected به طور مش، توسعه یافته است.

هدف آ،ین مشارکت این است که با استفاده از یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی که دیگر نیازی به اتصال به اینترنت ندارد، این کار را ارتقا دهد.

معاون Umesh Vemuri گفت: «با همکاری نزدیک با تویوتا برای درک ا،امات و قابلیت‌های دستگاه داخل خودرو، ما توانستیم کیفیتی شبیه به سرور ارائه کنیم و در عین حال از بخش کوچکی از قدرت پردازشی برای اطمینان از بهترین تجربه ممکن برای رانندگان استفاده کنیم. ، مشتریان و صنایع استراتژیک جه،، Google Cloud.

به طور خاص، دستیار صوتی آفلاین مجهز به هوش مصنوعی در خودروهای تویوتا مدل 2023 از جمله خانواده توندرا، سکویا و کرولا در دسترس خواهد بود. به همین ترتیب، خودروهای ل،وس 2023، به ویژه NX، RX و RZ تمام برقی، همان را دریافت خواهند کرد.


منبع: https://www.motor1.com/news/615756/toyota-lexus-vehicles-google-cloud/

تویوتا و گوگل شراکتی را اعلام کرده اند که باعث می شود خودروساز از جدیدترین ویژگی سرویس گفتار مبتنی بر هوش مصنوعی این شرکت فناوری استفاده کند. مهمتر از همه، این ویژگی در نسل بعدی سیستم‌های سرگرمی تویوتا و ل،وس، بدون در نظر گرفتن اتصال به اینترنت – حتی با عدم وجود آن، در دسترس خواهد بود.

سرویس گفتار تویوتا، ل،وس AI-Drive

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.