خودروهای 1.7 میلیونی فورد، لینکلن تحت بررسی NHTSA برای مشکلات احتمالی ترمز

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه در حال حاضر در حال انجام تحقیقاتی در مورد ،ابی های گزارش شده ترمز جلو در سدان های فورد فیوژن و لینکلن MKZ است. این بررسی در پی گزارش پارگی و نشتی خطوط ترمز جلو در این سدان های فورد است که می تواند باعث از کار افتادن سیستم ترمز شود. تاکنون 50 شکایت وجود داشته است و هر دو فورد و NHTSA با هم کار می کنند تا راه حلی را دنبال کنند.

سدان‌های فورد فیوژن و لینکلن MKZ مدل‌های 2013 تا 2018 آ،ین سدان‌های فورد هستند، قبل از اینکه این برند فقط به شاسی‌بلندها و کامیون‌ها برای خط تولید مدل‌های خود منتقل شود. این نسخه نهایی سدان توسط فورد پشتیب، خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که صاحبان آن‌ها به دنبال تحقیقات NHTSA هستند.


منبع: https://www.motor1.com/news/604184/ford-fusion-،king-failure/

تحقیقات NHTSA به دنبال مجموعه ای از 50 شکایت است که به مشکلات مربوط به خطوط ترمز جلو خودروهای فورد فیوژن و لینکلن MKZ از سال 2013 تا 2018 اشاره دارد. با توجه به شکایات، خطوط ترمز جلو در این سدان ها پاره شده و یا مایعات نشت می کند و هشدار کمی وجود دارد. نشت روغن ترمز به این م،ی است که سیستم ترمز نمی تواند به درستی کار کند که این امر باعث نگر، های ایمنی زیادی می شود.

فراخو، می تواند شامل جایگزینی خطوط ترمز جلو با سیستم ترمزگیری باشد تا از عدم وجود حباب هوا در سیستم ترمز اطمینان حاصل شود. روغن ترمز نمی تواند حباب های هوا داشته باشد یا سیستم به درستی کار نمی کند و ممکن است منجر به قدرت توقف ناسازگار شود. این راه حل ساده باید هر گونه مشکلی را که در طول تحقیقات NHTSA یافت می شود برطرف کند.

در صورتی که NHTSA پس از پایان تحقیقات به فراخوان کامل نیاز نداشته باشد، فورد می تواند یک فراخوان داوطلبانه صادر کند. برای چنین قطعه ساده ای که می تواند عواقب جدی داشته باشد، منطقی است که به مشتری، که دارای سدان های فورد فیوژن و لینکلن MKZ 2013 تا 2018 هستند، راه حلی ارائه دهیم.

در حال حاضر هیچ فراخو، برای سدان های فورد فیوژن و لینکلن MKZ 2013 تا 2018 به دلیل مشکلات ترمز وجود ندارد. NHTSA در حال کار بر روی تحقیقاتی با فورد است تا اطلاعات بیشتری در مورد این وضعیت قبل از اعمال راه حل جمع آوری کند.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.